Koło łowieckie jest podstawową komórka organizacyjna PZŁ. Zrzesza myśliwych członków PZŁ i dzierżawi obwód łowiecki, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką. Koło łowieckie liczy przeważnie od 15 do 30 członków. Najwyższą władzą w kole łowieckim jest walne zebranie. Władzą wykonawczą jest zarząd składający się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Kontrolę działalności zarządu w kole sprawuje trzyosobowa komisja rewizyjna.
Obecny Zarząd Koła Łowieckiego ,,Bażant" w Miedźnej:
 1. Prezes - Alojzy Mamok
 2. Prezes Honorowy - Jerzy Hławiczka
 3. Łowczy - Marek Kalkowski
 4. Skarbnik - Damian Kubis
 5. Sekretarz - Gabriel Wojciech

Pozostali członkowie:
 1. Bryś Bogusław
 2. Czarnynoga Michał
 3. Dowbecki Andrzej
 4. Dróździk Ryszard
 5. Golus Marek
 6. Gorywoda Elena
 7. Grzywa Marek
 8. Hławiczka Jerzy
 9. Hławiczka Lech
 10. Hess Piotr
 11. Janowski Michał
 12. Jucha Marian
 13. Kasztalski Włodzimierz
 14. Kubis Damian
 15. Morkisz Marcin
 16. Moroń Marek
 17. Moroń Rafał
 18. Szweda Andrzej
 19. Tomża Robert
 20. Tomaszek Józef
 21. Tomaszek Paweł
 22. Urbanek Zbigniew
 23. Zarzycki Bogdan

Kandydaci:
  Poprzedni Zarząd: 

  . Hławiczka Jerzy

  . Moroń Marek

  . Moroń Rafał

  . Kalkowski Marek

  Księga pamięci .......
  1. Śp. Balewicz Krzysztof
  2. Śp. Baradziej Bolesław
  3. Śp. Blicharz Władysław
  4. Śp. Boboń Zdzisław
  5. Śp. Chwiendacz Alojzy
  6. Śp. Gębora Ryszard
  7. Śp. Godula Jan
  8. Śp. Herman Gerard
  9. Śp. Hoffman Piotr
  10. Śp. Janowski Walter
  11. Śp. Krawczyk Stanisław
  12. Śp. Kumorek Rudolf
  13. Śp. Moroń Franciszek
  14. Śp. Pawełko Marian
  15. Śp. Polok Henryk
  16. Śp. Tomża Henryk
  17. Śp. Wójcik Eugeniusz
  18. Śp. Walecki Hubert
  19. Śp. Wojciech Kazimierz
  20. Śp. Wojnar Antoni

  Historia Koła ,,Bażant"
  Z inicjatywy Członków Koła Łowieckiego ,,Cyranka" w grudniu 1970r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła zapadła decyzja o podziale Koła na dwa odrębne. Prace organizacyjne trwały do maja 1971 roku, a 27 maja 1971r. podpisano umowę dzierżawy obwodu łowieckiego nr 132 w Powiecie Pszczyńskim już przez Koło Łowieckie ,,Bażant" w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 1. W tym tez okresie przyjęto pierwszy preliminiarz. W pierwszym okresie istnienia Koła należało do niego 15 członów.
  Założycielami Koła ,,Bażant" byli:
  1. Baradziej Bolesław
  2. Stanisław Krawczyk
  3. Kumorek Rudolf
  4. Gębora Renata
  5. Boboń Zdzisław
  6. Gorgol Rudolf
  7. Gębora Ryszard
  8. Juszczyk Szczepan
  9. Latocha Eryk
  10. Moroń Franciszek
  11. Michalski Franciszek
  12. Paszek Józef
  13. Herman Gerard
  14. Hławiczka Jerzy
  15. Wójcik Eugeniusz

  16. Mapa naszego okręgu łowieckiego: