Koło łowieckie jest podstawową komórka organizacyjna PZŁ. Zrzesza myśliwych członków PZŁ i dzierżawi obwód łowiecki, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką. Koło łowieckie liczy przeważnie od 15 do 30 członków. Najwyższą władzą w kole łowieckim jest walne zebranie. Władzą wykonawczą jest zarząd składający się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Kontrolę działalności zarządu w kole sprawuje trzyosobowa komisja rewizyjna.
Obecny Zarząd Koła Łowieckiego ,,Bażant" w Miedźnej:
 1. Prezes - Jerzy Hławiczka
 2. Łowczy - Marek Moroń
 3. Skarbnik - Rafał Moroń
 4. Sekretarz - Marek Kalkowski

Pozostali członkowie:
 1. Bielenin Stanisław
 2. Bryś Bogusław
 3. Czarnynoga Michał
 4. Dowbecki Andrzej
 5. Dróździk Ryszard
 6. Golus Marek
 7. Gorywoda Elena
 8. Grzywa Marek
 9. Hławiczka Lech
 10. Hess Piotr
 11. Janowski Michał
 12. Jucha Marian
 13. Kasztalski Włodzimierz
 14. Kubis Damian
 15. Mamok Alojzy
 16. Morkisz Marcin
 17. Skiba Rafał
 18. Szweda Andrzej
 19. Tomża Robert
 20. Tomaszek Józef
 21. Urbanek Zbigniew
 22. Wojciech Gabriel
 23. Zarzycki Bogdan

Księga pamięci .......
 1. Śp. Balewicz Krzysztof
 2. Śp. Baradziej Bolesław
 3. Śp. Blicharz Władysław
 4. Śp. Boboń Zdzisław
 5. Śp. Chwiendacz Alojzy
 6. Śp. Gębora Ryszard
 7. Śp. Godula Jan
 8. Śp. Herman Gerard
 9. Śp. Hoffman Piotr
 10. Śp. Janowski Walter
 11. Śp. Krawczyk Stanisław
 12. Śp. Kumorek Rudolf
 13. Śp. Moroń Franciszek
 14. Śp. Pawełko Marian
 15. Śp. Polok Henryk
 16. Śp. Tomża Henryk
 17. Śp. Wójcik Eugeniusz
 18. Śp. Walecki Hubert
 19. Śp. Wojciech Kazimierz
 20. Śp. Wojnar Antoni

Historia Koła ,,Bażant"
Z inicjatywy Członków Koła Łowieckiego ,,Cyranka" w grudniu 1970r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła zapadła decyzja o podziale Koła na dwa odrębne. Prace organizacyjne trwały do maja 1971 roku, a 27 maja 1971r. podpisano umowę dzierżawy obwodu łowieckiego nr 132 w Powiecie Pszczyńskim już przez Koło Łowieckie ,,Bażant" w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 1. W tym tez okresie przyjęto pierwszy preliminiarz. W pierwszym okresie istnienia Koła należało do niego 15 członów.
Założycielami Koła ,,Bażant" byli:
 1. Baradziej Bolesław
 2. Stanisław Krawczyk
 3. Kumorek Rudolf
 4. Gębora Renata
 5. Boboń Zdzisław
 6. Gorgol Rudolf
 7. Gębora Ryszard
 8. Juszczyk Szczepan
 9. Latocha Eryk
 10. Moroń Franciszek
 11. Michalski Franciszek
 12. Paszek Józef
 13. Herman Gerard
 14. Hławiczka Jerzy
 15. Wójcik Eugeniusz

 16. Mapa naszego okręgu łowieckiego: