Koło łowieckie jest podstawową komórka organizacyjna PZŁ. Zrzesza myśliwych członków PZŁ i dzierżawi obwód łowiecki, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką. Koło łowieckie liczy przeważnie od 15 do 30 członków. Najwyższą władzą w kole łowieckim jest walne zebranie. Władzą wykonawczą jest zarząd składający się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Kontrolę działalności zarządu w kole sprawuje trzyosobowa komisja rewizyjna.
Obecny Zarząd Koła Łowieckiego ,,Bażant" w Miedźnej:
 1. Prezes - Alojzy Mamok
 2. Prezes Honorowy - Jerzy Hławiczka
 3. Łowczy - Marek Grzywa
 4. Wicełowczy - Włodzimierz Kasztalski
 5. Skarbnik - Damian Kubis
 6. Sekretarz - Gabriel Wojciech

Pozostali członkowie:
 1. Bryś Bogusław
 2. Czarnynoga Michał
 3. Dowbecki Andrzej
 4. Dróździk Ryszard
 5. Golus Dawid
 6. Golus Marek
 7. Gorywoda Elena
 8. Hławiczka Jerzy
 9. Hławiczka Lech
 10. Janowski Michał
 11. Jucha Marian
 12. Kalkowski Marek
 13. Kubis Damian
 14. Morkisz Marcin
 15. Moroń Marek
 16. Moroń Rafał
 17. Pałka Maciej
 18. Szweda Andrzej
 19. Tomża Robert
 20. Tomaszek Paweł
 21. Urbanek Zbigniew
 22. Zarzycki Bogdan

Kandydaci:
  Poprzedni Zarząd: 

  . Hławiczka Jerzy

  . Moroń Marek

  . Moroń Rafał

  . Kalkowski Marek

  Księga pamięci .......
  1. Śp. Balewicz Krzysztof
  2. Śp. Baradziej Bolesław
  3. Śp. Blicharz Władysław
  4. Śp. Boboń Zdzisław
  5. Śp. Chwiendacz Alojzy
  6. Śp. Gębora Ryszard
  7. Śp. Godula Jan
  8. Śp. Herman Gerard
  9. Śp. Hess Piotr
  10. Śp. Hoffman Piotr
  11. Śp. Janowski Walter
  12. Śp. Krawczyk Stanisław
  13. Śp. Kumorek Rudolf
  14. Śp. Moroń Franciszek
  15. Śp. Pawełko Marian
  16. Śp. Polok Henryk
  17. Śp. Tomża Henryk
  18. Śp. Tomaszek Józef
  19. Śp. Wójcik Eugeniusz
  20. Śp. Walecki Hubert
  21. Śp. Wojciech Kazimierz
  22. Śp. Wojnar Antoni

  Historia Koła ,,Bażant"
  Z inicjatywy Członków Koła Łowieckiego ,,Cyranka" w grudniu 1970r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła zapadła decyzja o podziale Koła na dwa odrębne. Prace organizacyjne trwały do maja 1971 roku, a 27 maja 1971r. podpisano umowę dzierżawy obwodu łowieckiego nr 132 w Powiecie Pszczyńskim już przez Koło Łowieckie ,,Bażant" w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 1. W tym tez okresie przyjęto pierwszy preliminiarz. W pierwszym okresie istnienia Koła należało do niego 15 członów.
  Założycielami Koła ,,Bażant" byli:
  1. Baradziej Bolesław
  2. Stanisław Krawczyk
  3. Kumorek Rudolf
  4. Gębora Renata
  5. Boboń Zdzisław
  6. Gorgol Rudolf
  7. Gębora Ryszard
  8. Juszczyk Szczepan
  9. Latocha Eryk
  10. Moroń Franciszek
  11. Michalski Franciszek
  12. Paszek Józef
  13. Herman Gerard
  14. Hławiczka Jerzy
  15. Wójcik Eugeniusz

  16. Mapa naszego okręgu łowieckiego: