Kultura i tradycje łowieckie popularyzacja łowiectwa, integracja środowiskowa
W naszym kole kultywuje się tradycje izwyczaje myśliwskie. Wspólne polowania, wspólne podróże po łowisku, wspolne biesiady, zabawy sylwestrowe, zabawy hubertowskie, ogniska zacieśniają w naszym Kole więzi koleżeńskie i rodzinne. Kilimat sprzyja zachowaniu języka łowieckiego, uczy zasad etyki łowieckiej, pomaga w kultywowaniu tradycji. Wszystkie polowania zbiorowe zakończone są pokotem i uświetniane hejnałami myśliwskimi. Co roku od wielu lat w Parafi Grzawa, a następnie Frydek, celebrowana jest msza z okazji święta patrona myśliwych, św. Huberta, uświetniona sygnałami myśliwskimi, pocztem sztandarowym naszego Koła. Wspólna celebracja mszy świętej integruje mysliwych z lokalnym społeczeństwem. Co najmniej raz w roku Prezes wraz z Łowczym Koła uczestniczy w Sesji Gminnej w Miedźnej, gdzie przedstawia się problemy przyrody i łowiectwa.

W szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy członkowie naszego Koła orgaznizują prelekcje o tematyce przyrodniczo-łowieckiej. Wraz z młodzieżą zakładają remizy śródpolne i prowadzą akcje zadrzewiania. Koło nasze co roku bierze czynny udział przy organizowaniu biegu św. Huberta i imprez o tematyce łowieckiej na terenie powiatu pszczyńskiego i Okręgowej Rady Łowieckiej Katowice. Przekazujemy na ten cel naszą pracę, wiadomości, kupujemy nagrody oraz przekazujemy śrdoki pieniężne.

Wielu naszych Kolegów posiadało i obecnie posiada użytkowe psy myśliwskie. Psy naszych kolegó wygrywały wystawy i próby polowe. W uznaniu zasług postaw i osiągnięć kolegów naszego Koła nadano medale łowieckie.

Koło nasze szczyci się również posiadaniem sztandaru, który został ufundowany przez członków naszego Koła. Koło Łowieckie ,,Bażant" w Miedźnej w swej trzydziesto pięcio-letniej historii na trwale wpisało się w struktury Polskiego Związku Łowieckiego wszystkich szczebli i we wszystkie płaszczyzny działalności.

Gospodarka łowiecka ma odbicie w kondycji finansowej Koła. Niewiele jest Kół, które mogą pozwolić sobie na coroczną, tak wielką introdukcję, realizować zadania statutowe w pełnym zakresie, bezkonfliktowo ponosić wszelkie obciążenia finansowe.

Zdjęcia: