Gospodarka Łowiecka

Koło łowieckie ,,Bażant" w Miedźnej gospodaruje w obwodzie łowieckim o powierzchni 3200ha, położonej w całości na terenie Gminy Miedźna, powiecie pszczyńskim, województwie Śląskim. Obwód ten jest typowo polny z 200ha lasu, zakwalifikowany został jako słaby. Nasze łowisko zawsze dostarczało myśliwym bogatych przeżyć łowieckich i estetycznych, także myśliwym zagranicznym. Myśliwi Kołą ,,Bażant" przepracowują corocznie około 1500 godzin przy dokarmianiu i ochronie zwierzyny oraz budowie urządzeń łowieckich. Koło uprawia również około jednego hektara poletek łowieckich. W dzierżawionym obwodzie wykładamy corocznie około 20 ton kiszonek z kukurydzy, 1 tonę siana, 10 ton ziarna zbóż. W naszym obwodzie występują: jelenie, daniele, sarny, dziki, zające, bażanty, kuropatwy, kaczki, lisy, jenoty, borsuki, piżmaki, grzywacze.

Na terenie dzierżawionego obecnie obwodu, Koło Łowieckie ,,Bażant" prowadzi stałą introdukcję bażanta wpuszczając w obwód około 150 sztuk rocznie tego pięknego ptaka. Należy tu nadmienić, że Koło nasze posiada własną woliere. Wspólnie z Nadleśnictwem Pszczyna zakupiliśmy 10 sztuk danieli na Czeskich Morawach. Zostały one wpuszczone na terenie Puszczy Pszczyńskiej. Celem ratowania rodzimej populacji przed chowem wsobnym Koło Łowieckie ,,Bażant" zakupiło 60 sztuk zająca z obowodu hodowlanego ORŁ w Kielcach. Celem poprawy jakości i liczebności naszej populacji zająca. Zkupione zające zostały wpuszczone w obwód na terenie Sołectwa Miedźna. W przyszłości mamy zamiar podjąć pracę nad poprawą liczebności występującej wyspowo w naszym obowodzie kuropatwy, nie przerywając dotychczasowych prac związanych z introdukcją daniela, zająca, i bażanta.

wpis dodano 25.10.2016