Gatunki inwazyjne
wpis dodano: 2018-08-27, admin, żródło strony: PZŁMinisterstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o gatunkach obcych. Ustanawia ona m.in. zasady zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi, czy ograniczenia dotyczące uwalniania do środowiska oraz przemieszczania w nim gatunków obcych. Do ustawy Minister Środowiska jest zobowiązany wydać rozporządzenie, w którym dokona rozróżnienia gatunków stwarzających zagrożenie dla UE na podlegające obowiązkowi eliminacji oraz rozpowszechnione na szeroką skalę, w stosunku do których stosuje się inne środki zaradcze.
wiecej....


wróć............